Domov důchodců Dvůr Králové nad Labem

13. 9. 2021 Autor: Ludmila Lorencová

Historie vzniku Domova důchodců ve Dvoře Králové nad Labem navazuje na historii Domova důchodců Žireč, který sídlil v bývalé jezuitské koleji v zámku v Žirči u Dvora Králové nad Labem. Zámek vlastnila Kongregace Sester Nejsvětější Svátosti, v roce 1961 přešlo vlastnictví na stát a v roce 1995 byl majetek navrácen zpět původnímu majiteli. Na základě toho se v roce 1997 definitivně rozhodlo o výstavbě nového domova důchodců ve Dvoře Králové nad Labem.

Zařízení je provozováno ve dvoupodlažní zděné budově se suterénem uvedené do provozu v roce 2000. Budova je řešena bezbariérově, umístěna v městské zástavbě s vlastní otevřenou zahradou. Služba je poskytována formou celoročního pobytu v jedno, dvou a tří lůžkových bezbariérových pokojích s vlastním sociálním zařízením (WC + sprcha) a balkonem nebo předzahrádkou. Domov má celkem 44 pokojů pro uživatele, z toho 12 jednolůžkových, 28 dvoulůžkových a 4 třílůžkových. Domov má vlastní kuchyň a prádelnu. Středové společné prostory jsou koncipovány jako "místo společného setkávání", které je symbolizováno v prostoru výtvarným zpracováním "stromu života" a toto vyjádření je přeneseno i do loga domova.

Naším posláním je zajistit zejména seniorům v nepříznivé sociální situaci prostřednictvím pobytové sociální služby životní potřeby a možnost vykonávat aktivity obvyklé věku a prostředí dle jejich individuálních přání a schopností. Naší snahou je vytvořit domov, který umožní prožít uživatelům důstojné stáří. Podporujeme uživatele v jejich samostatnosti a soběstačnosti, v případech, kdy to není možné, doprovázíme je a zajišťujeme jim důstojné prostředí a zacházení. Umírání chápeme jako součást lidského života, vycházíme z toho, že každý člověk v závěrečnou etapu života se všemi svými fyzickými, sociálními, psychickými, duchovními a kulturními aspekty prožívá individuálně.

Cílem Domova je, aby uživatelé měli zajištěny životní potřeby v oblastech mobility, orientace, komunikace, stravování, oblékání a obouvání, tělesné hygieny, výkonu fyziologické potřeby, péče o zdraví, osobní aktivity, péče o domácnost, a zároveň aby mohli vykonávat aktivity obvyklé věku a prostředí dle jejich individuálních přání a schopností jako např. volnočasové aktivity, vyřizovat své záležitosti, stýkat se s dalšími lidmi. A dále, aby v posledních chvílích svého života netrpěli nesnesitelnou bolestí a nezůstali osamoceni.

Cílová skupina - dle ustanovení § 49 zákona (domovy pro seniory) č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů se v Domově poskytují pobytové služby osobám, které mají sníženou soběstačnost zejména z důvodu věku, jejichž situace vyžaduje pravidelnou pomoc jiné fyzické osoby a mají bydliště v Královéhradeckém kraji, případně prokážou vazbu na Královéhradecký kraj.

Naší cílovou skupinu tvoří zejména senioři nad 65 let v nepříznivé sociální situaci. To znamená, že nemají zajištěny životní potřeby v oblastech mobility, orientace, komunikace, stravování, oblékání a obouvání, tělesné hygieny, výkonu fyziologické potřeby, péče o zdraví, osobní aktivity, péče o domácnost, a to v takové míře, že jejich situace vyžaduje pravidelnou pomoc jiné fyzické osoby. Tuto pomoc nejsou schopni zajistit rodina ani veřejné služby. Nemohou vykonávat aktivity obvyklé věku a prostředí dle jejich individuálních přání a schopností jako např. volnočasové aktivity, vyřizovat své záležitosti, stýkat se s dalšími lidmi.

Při poskytování sužby klademe důraz na:

• lidskou důstojnost

• individuální přístup

• důvěru uživatelů v personál

• aktivitu, samostatnost a sociální začleňování

• srozumitelnou komunikaci přizpůsobenou uživatelům

• pomoc pozůstalým zvládat jejich zármutek po smrti blízkého člověka

• opatření ke zmírnění bolesti umírajícím

• doprovázení umírajících (v posledních chvílích života u nás není uživatel nikdy sám)

• respekt a partnerství

• dodržování lidských práv a základních svobod

• profesionální přístup, kvalitní tým pracovníků

• kvalitní službu

Kontakt:

Domov důchodců Dvůr Králové nad Labem, Roháčova 2968, 544 01 Dvůr Králové nad Labem

telefon: 499 321 891-3, 728 409 501 fax: 499 321 893, e-mail: reditel@domovdknl.cz

webové stránky: http://www.domovdknl.cz

IČ: 00194964

ID datové schránky: hbb7kw

 

Registr poskytovatelů sociálních služeb:

http://iregistr.mpsv.cz/socreg/detail_poskytovatele.do?SUBSESSION_ID=1424867354160_1&706f=7467ac911daceef6