Rozpočty příspěvkových organizací odvětví školství zřízených Královéhradeckým krajem pro rok 2019

3. 6. 2019 Autor: Jan Dvořák

Na základě ustanovení zák. č. 23/2017 Sb., o pravidlech rozpočtové odpovědnosti, a zák. č. 250/2000 Sb. příspěvkové organizace školství, zřízené Královéhradeckým krajem, zpracovaly finanční plány výnosů a nákladů, tj. svůj rozpočet pro rok 2019.

Přehled plánovaných výnosů a nákladů pro rok 2019, které byly převzaty z vyhodnocených podkladů jednotlivých subjektů, zveřejňujeme v přiloženém tabulkovém přehledu. Doplněný výsledek hospodaření představuje údaj vázaný k doplňkové činnosti, v hlavní činnosti předpokládáme vyrovnané výsledky hospodaření.

Údaje představují podobu návrhu rozpočtu pro rok 2019 (vazba na §28a, odst. (3) zák. č. 250/2000 Sb., ve znění pozdějších předpisů).

Po projednání a schválení materiálu s údaji o rozpočtu jednotlivých organizací subjekty zajistí zveřejnění těchto údajů na svých webových stránkách (vazba na §28a, odst. (4) zák. č. 250/2000 Sb., ve znění pozdějších předpisů).

Usnesením Rady Královéhradeckého kraje č. RK/15/854/2019 ze dne 27.5.2019 byly tyto plány schváleny.

Soubory ke stažení

  • Návrh rozpočtu (xls, 647 kB, 9.5.2019)

    Rekapitulace údajů z návrhu rozpočtu PO školství pro rok 2019 (§28, odst 2 zák. č. 250/2000 Sb., ve znění pozdějších předpisů)