Rozpis přímých výdajů na vzdělávání škol a školských zařízení v působnosti Královéhradeckého kraje pro rok 2017

23. 2. 2017 Autor: Daniel Horáček

Principy, metodika a postupy zpracování rozpisu rozpočtu dotace na přímé výdaje na vzdělávání pro rok 2017. Přehledy krajských normativů a normativních komponent škol a školských zařízení. Formuláře pro navazující kalkulace (mzdové bilance, počty zaměstnanců).

Č. j.: KUKHK-5920 /SM/2017

Přílohy ke stažení:

Principy rozpisu KHK 2017 přímé NIV Principy rozpisu dotace na přímé NIV pro r. 2017 a příloha č. 2 (výpočtové parametry funkcí Np a No)
Matice normativů KHK 2017 výst Příloha č. 1 - Matice krajských normativů a normativních komponent pro rok 2017
Normativy ZS 2017 příl 1 Příloha č. 1 - Normativy základních škol pro rok 2017, nastavení komponent
Normativy MS 2017 příl 1 Příloha č. 1 - Normativy mateřských škol pro rok 2017, nastavení komponent
Normativy SD 2017 příl 1 Příloha č. 1 - Normativy školních družin pro rok 2017, nastavení komponent
Normativy SJ 2017 příl 1 Příloha č. 1 - Normativy školních jídelen pro rok 2017, nastavení komponent
Normativy DM 2017 příl 1 Příloha č. 1 - Normativy domovů mládeže pro rok 2017, nastavení komponent
Výpočet Normativů 2017 Příloha č. 1 - Kalkulačka pro výpočet komponent potřeby práce (Np a No) pro rok 2017
Konstrukce NpSS 2017 příl. 3 Příloha č. 3 - Nastavení komponent pro tvorbu normativů středních škol pro rok 2017
rekap FinR formulář 2017 př 4 Příloha č. 4 - Rekapitulace počtu zaměstnanců a finančního zajištění mezd rozpisem rozpočtu pro rok 2017 (pro městské úřady obcí s rozšířenou působností)
Kalkulace zaměstnanců 2017 příl 5 Příloha č. 5 - Formulář pro zpřesněný výpočet průměrného přepočteného evidenčního počtu zaměstnanců a čerpání prostředků na platy pro rok 2017
Termíny pro projednání 2017 Termíny pro projednávání normativních rozpočtů se školami pro rok 2017

Soubory ke stažení