Pokyny k účetní závěrce k 31. 12. 2014 a předložení výkazů

19. 12. 2014 Autor: Daniel Horáček

Pokyny ke zpracování účetní závěrky k 31. 12. 2014 a předložení výkazů, včetně přílohy „Potvrzení o existenci majetku ve vlastnictví zřizovatele, který je v užívání příspěvkovou organizací“ jsou v příloze zprávy.

Soubory ke stažení