Pokyny k účetní závěrce za 3. Q 2016

21. 10. 2016 Autor: Daniel Horáček

Pokyny ke zpracování a předložení výkazů za období 9/2016 a kontrole evidence majetku v majetkovém informačním systému IS FaMa+ jsou ke stažení v příloze zprávy.

Soubory ke stažení