Výsledky dotačního řízení na r. 2015

28. 5. 2015 Autor: Dita Kosová

Výsledky budou zveřejněny koncem měsíce června 2015. V dotačním programu 15SMP01 je v návrhu pro zasedání Zastupitelstva Královéhradeckého kraje dne 22. 6. 2015 rozděleno 754 000 Kč (podpořeno je 42 projektů z 57), v dotačním titulu 15SMP03 je v návrhu rozděleno 267 000 Kč (podpořeno 14 z 16 projektů).

Prosíme žadatele o strpení.