Vyhodnocení Koncepce školské primární prevence za r. 2015

6. 9. 2016 Autor: Dita Kosová

Rada KHK vzala na svém zasedání 5.9.2016 Vyhodnocení Koncepce školské primární prevence rizikového chování dětí a mládeže Královéhradeckého kraje za rok 2015

Vyhodnocení shrnuje informace o poskytovatelích programů primární prevence, o dotačních programech, o výsledku dotazníkového šetření týkajícího se pozice školního metodika prevence, o práci metodiků prevence v PPP KHK, o financování primární prevence některými obcemi v kraji, o vzdělávání v oblasti primární prevence aj.

Soubory ke stažení