Vyhlášení dotačních programů Královéhradeckého kraje - "PREVENCE, ETICKÁ VÝCHOVA"

13. 1. 2016 Autor: Dita Kosová

Na webových stránkách http://dotace.kr-kralovehradecky.cz/Modules/DOTIS/Pages/Public/ProjectList.aspx?Id=3 jsou zveřejněny informace k dotačním programům:

  • 16SMP01 Programy zaměřené na prevenci rizikového chování a zdravý životní styl dětí a mládeže
  • 16SMP03 Etická výchova ve školách

Lhůty pro podání žádosti budou vyhlášeny:

- od 25. 1. 2015 do 31. 3. 2016 pro subjekty, které mají jiného zřizovatele než je Královéhradecký kraj; (těchto subjektů se týkají podmínky dotačních programů v plném rozsahu). V dotačním programu 16SMP01 Programy zaměřené na prevenci rizikového chování a zdravý životní styl mohou žadatelé požadovat dotaci ve výši 10 až 50 000 Kč. Maximální procentuální podíl dotace na celkových výdajích projektu mohou činit 90 %. V dotačním programu 16SMP03 Etická výchova ve školách se finanční výše dotace pohybuje od 5 do 30 000 Kč. V tomto programu může maximální výše dotace činit 70 %.

- od 8. 2. 2016 do 29. 2. 2016 pro subjekty, jejichž zřizovatelem je Královéhradecký kraj. Tyto školy a školská zařízení se budou nově řídit Pravidly pro poskytování mimořádného účelového příspěvku na provoz příspěvkovým organizacím zřízeným Královéhradeckým krajem. Podrobnější informace včetně Pravidel naleznete na http://dotace.kr-kralovehradecky.cz/Modules/DOTIS/Pages/Public/NewsDetail.aspx?ID=85787&PageSize=5&PageIndex=0. Tito žadatelé mohou žádat až o 100 % příspěvek, který jim bude poskytnut pouze na aktivity naplánovanéna kalendářní rok 2016, nikoliv na dobu realizace uvedenou v dotačním programu!

Všichni žadatelé bez rozdílu zřizovatele mohou podat jen 1 žádost v 1 dotačním programu. MANUÁL k dotačnímu portálu Královéhradeckého kraje „DOTIS“ - podání žádosti o dotaci z rozpočtu Královéhradeckého kraje naleznete na http://dotace.kr-kralovehradecky.cz/Modules/DOTIS/Data/Download/Manuál%20k%20DOTISu%20-%20podání%20žádosti%20o%20dotaci.pdf. (Po přihlášení do DOTISu si žadatelé zvolí oblast např.prevence rizikového chování či mimořádný účelový příspěvek (ten si zadají příspěvkové organizace kraje). Dále si po MUP zvolí program: MUP03 či MUP04 a odsouhlasí ok a vyplňují další kroky žádosti).

Celkem bude rozdělován jeden milion korun.

Kontaktní osoby: Bc. Ondřej Knotek, oknotek@kr-kralovehradecky.cz; tel. 495 817 259

Mgr. Dita Kosová, dkosova@kr-kralovehradecky.cz, tel. 495 817 219