Informace o pozastavení vyhlášeného dotačního programu Bezpečné klima v českých školách ze strany MŠMT

6. 10. 2017 Autor: Dita Kosová

Vážené kolegyně a kolegové, dovolujeme si Vás informovat, že pro rok 2018 a dále je pozastaven program Bezpečné klima, a to z důvodu toho, že vzdělávání školních metodiků prevence (včetně specializačního studia) a dalších pedagogických pracovníků i v oblasti prevence rizikového chování je financováno prostřednictvím šablon OP VVV a nelze tudíž financovat identickou aktivitu ze státních prostředků. Bližší informace k možnosti čerpání budou zveřejněny nawebu MŠMT v průběhu měsíce září.

Informace o pozastavení programu byla zveřejněna na webu MŠMT http://www.msmt.cz/vzdelavani/socialni-programy/vyhlaseni-dotacniho-programu-na-realizaci-aktivit-v-oblasti

Tato informace se netýká krajských projektů k tématu Bezpečné klima v rámci programu primární prevence rizikového chování.

Srdečně zdravím

Mgr. Vladimír Sklenář

ministerský rada

oddělení institucionální výchovy a prevence

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy

Karmelitská 7

118 12 Praha 1

tel: +420 234 811 698

e-mail: vladimir.sklenar@msmt.cz

www.msmt.cz