Info z MŠMT - výsledky dotačního řízení na r. 2017, nová příloha metodického pokynu - hazardní hráčství

13. 1. 2017 Autor: Dita Kosová

Dne 10.1.2017 byly schváleny návrhy dotační komise MŠMT na r. 2017 pro dotační programy: Bezpečné klima v českých školách a Programy na realizaci aktivit v oblasti primární prevence rizikového chování. Výsledky naleznete na http://www.msmt.cz/vzdelavani/socialni-programy/informace-k-prubehu-dotacniho-rizeni-na-rok-2017 . .

Dle metodiky dotačního řízení je potřeba, aby žadatelé u projektů, u kterých byla schválena dotace v nižší výši než byla výše dotace požadovaná, finalizovali a akceptovali konečnou podobu projektu a celkového rozpočtu projektu. Vyplněný formulář konečné podoby projektu a celkového rozpočtu projektu je nutné vložit dle pokynů (v příloze) do elektronického systému v termínu do 23. 1. 2017. Pokud žadatel konečnou podobu rozpočtu projektu ve stanovené lhůtě nepředloží, MŠMT žádost o dotaci z dotačního řízení vyřadí.

V programu Bezpečné klima v českých školách bylo podpořeno 15 projektů škol z našeho kraje v celkové výši dotace 1 070 300 Kč.

V programu na realizaci aktivit v oblasti primární prevence byl podpořen projekt ZŠ, Hradec Králové, Habrmanova 130 a Soukromé střední školy podnikatelské - ALTMAN, s.r.o. v celkové výši dotace 195 961 Kč.

Dále byl podpořen projekt Královéhradeckého kraje podávaný Školským zařízením pro další vzdělávání pedagogických pracovníků KHK ve výši 215 470 Kč. Název projektu je Podpora pedagogů Královéhradeckého kraje v oblasti rozvoje příznivého školského klimatu. V rámci tohoto projektu budete vy, pedagogové, zváni v průběhu r. 2017 na různé vzdělávací akce.

Pokud byly podpořené subjekty kráceny na výši dotaci, musí postupovat dle pokynu MŠMT uveřejněného na http://www.msmt.cz/vzdelavani/socialni-programy/informace-k-prubehu-dotacniho-rizeni-na-rok-2017 - Postup stažení akceptace finální podpory projektu a jeho vložení do IS - termín 23.1.2017.

Dále MŠMT zveřejnilo další přílohu metodického doporučení - Co dělat, když - o přílohu č. 21 s názvem Hazardní hraní. Ke stažení je na http://www.msmt.cz/vzdelavani/socialni-programy/metodicke-dokumenty-doporuceni-a-pokyny . Vzhledem k nadvyužívání moderních technologií se stává hazardní hráčství aktuálnějším tématem i u mladé generace (on-line hazardní hra). V metodice nalezneme diagnostiku hráče, fáze vývoje závislosti, typologie hráčů, protektivní a rizikové faktory, legislativní rámec, síť partnerů, typy prevence, doporučené postupy pro pedagogy, doporučení na literaturu a další internetové zdroje.