Ministerstvo pro místní rozvoj v souvislosti s výskytem onemocnění covid-19 zveřejnilo informace v oblasti pohřebnictví

6. 11. 2020 Autor: Veronika Janáčková

Nové doporučení WHO – MMR v souvislosti s nově vydaným doporučením Světové zdravotnické organizace k pohřbívání těl zemřelých s covidem-19 přezkoumalo svá doporučení a shledalo, že jsou nadále platná a aktuální.
https://www.mmr.cz/cs/ministerstvo/pohrebnictvi/aktuality/nove-doporuceni-who

Pohřbívání do země, nakládání s lidskými pozůstatky osob zemřelých v souvislosti s výskytem onemocnění covid-19 či podezřením na ně řídí pokyny Ministerstva zdravotnictví.
https://www.mmr.cz/cs/ministerstvo/pohrebnictvi/aktuality/pohrbivani-zemrelych-v-souvislosti-s-covidem-19

Pohřební služba zabezpečuje chod kritické infrastruktury státu
https://www.mmr.cz/cs/ministerstvo/pohrebnictvi/aktuality/pohrebni-sluzba-zabezpecuje-chod-kriticke-infrastr

Jak pracovat se smutkem, poradci pro pozůstalé poradí v těžkých chvílích spojených s odchodem blízkého člověka.
https://www.mmr.cz/cs/ministerstvo/pohrebnictvi/aktuality/jak-pracovat-se-smutkem