Typy žádostí a dalších právních listin

10. 12. 2018 Autor: Ing. Milan Smolik

Přestože platná právní úprava státní památkové péče nepředepisuje podávání žádostí na konkrétních formulářích, pro usnadnění orientace zde metodicky uvádíme vzory tiskopisů, které je možné pro účely jednání s oddělením památkové péče využít.

Soubory ke stažení

 • Plná moc všeobecná - právnické osoby (docx, 17 kB, 18.10.2018)

  Vzor všeobecné písemné plné moci pro zastupování mezi právnickými osobami pro zastupování v neurčeném počtu řízení. Toto zmocnění musí být podle § 33 odst. 2 písm. c) zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů, úředně ověřeno. Platnost plné moci zaniká jejím vypovězením zmocnitelem, případně vypovězením zmocněncem nebo zánikem právnické osoby.

 • Plná moc všeobecná - fyzické osoby (docx, 17 kB, 18.10.2018)

  Vzor všeobecné písemné plné moci pro zastupování mezi fyzickými osobami pro zastupování v neurčeném počtu řízení. Toto zmocnění musí být podle § 33 odst. 2 písm. c) zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů, úředně ověřeno. Platnost plné moci zaniká jejím vypovězením zmocnitelem, případně vypovězením zmocněncem nebo smrtí zmocněnce.

 • Plná moc pro jedno řízení s časovým omezením - právnické osoby (docx, 18 kB, 18.10.2018)

  Vzor písemné plné moci pro zastupování mezi právnickými osobami s omezením do stanoveného termínu. Toto zmocnění nemusí být úředně ověřeno. Platnost plné moci zaniká ukončením příslušného správního řízení nebo uplynutím uvedeného termínu.

 • Plná moc pro jedno řízení s časovým omezením - fyzické osoby (docx, 18 kB, 18.10.2018)

  Vzor písemné plné moci pro zastupování mezi fyzickými osobami s omezením do stanoveného termínu. Toto zmocnění nemusí být úředně ověřeno. Platnost plné moci zaniká ukončením příslušného správního řízení nebo uplynutím uvedeného termínu.

 • Plná moc pro jedno řízení - právnické osoby (docx, 18 kB, 18.10.2018)

  Vzor písemné plné moci pro zastupování mezi právnickými osobami. Toto zmocnění nemusí být úředně ověřeno. Platnost plné moci zaniká ukončením příslušného správního řízení.

 • Plná moc pro jedno řízení - fyzické osoby (docx, 18 kB, 18.10.2018)

  Vzor písemné plné moci pro zastupování mezi fyzickými osobami. Toto zmocnění nemusí být úředně ověřeno. Platnost plné moci zaniká ukončením příslušného správního řízení.