Seznam nemateriálních statků tradiční lidové kultury Královéhradeckého kraje

22. 7. 2021 Autor: Pavla Truncová

Seznam nemateriálních statků tradiční lidové kultury Královéhradeckého kraje je zřízen za účelem ochrany, zachování, identifikace, rozvoje a podpory nemateriálního kulturního dědictví na území Královéhradeckého kraje. Byl zřízen v souladu s usnesením vlády České republiky ze dne 5. ledna 2011 č. 11 ke Koncepci účinnější péče o tradiční lidovou kulturu v České republice (bod 4.2.5.) a je veden v souladu s Metodickým pokynem pro vedení Seznamu nemateriálních statků tradiční lidové kultury Královéhradeckého kraje.

Na krajském seznamu nemateriálních statků tradiční lidové kultury jsou zapsány čtyři nemateriální statky, a to Východočeské loutkářství, dále Tradice generačního předávání krajkářství na Vamberecku, Betlemářství a České vodáctví.

Nemateriální statky zapsané na Seznamu nemateriálních statků tradiční lidové kultury Královéhradeckého kraje mohou být dále navrženy k jejich zapsání na Seznam nemateriálních statků tradiční lidové kultury České republiky. Východočeské loutkářství bylo na státní seznam zapsáno v roce 2012, v roce 2019 schválil ministr kultury Lubomír Zaorálek zápis tradice vambereckého krajkářství. V současnosti o zápis také usiluje České vodáctví.

 

Soubory ke stažení