Součinnostní cvičení ,,VODA 2019“

9. 12. 2019 Autor: Tomáš Šebesta

Na okraji města Brna, konkrétně u Brněnské přehrady, se ve dnech 30. 9. 2019 – 3. 10. 2019 uskutečnilo součinnostní cvičení ,,VODA 2019“.

Cvičení, jehož primárním cílem bylo ověření funkčnosti systému nouzového zásobování pitnou vodou při řešení mimořádných událostí a krizových situací, bylo organizováno Odborem bezpečnostní politiky a krizového řízení Ministerstva zemědělství ve spolupráci s Krajským úřadem Jihomoravského kraje, Správou státních hmotných rezerv a dalšími subjekty. V rámci cvičení proběhlo proškolení vybraných pracovníků pro odbornou obsluhu mobilní úpravny vody.

V průběhu ukázkového dne 2. 10. 2019, určeného pro pracovníky krizového řízení jednotlivých ministerstev, krajských úřadů a dalších subjektů podílejících se na výše uvedené problematice, proběhl seminář k systému nouzového zásobování pitnou vodou s odbornými prezentacemi. Následovala praktická ukázka provozu instalované techniky a závěrečná diskuse k dané problematice mezi zúčastněnými zástupci jednotlivých subjektů.

Fotogalerie