Krizové stavy

5. 6. 2014 Autor: Jaroslav Jonák

Stav nebezpečí, nouzový stav, stav ohrožení státu, válečný stav

Krizový stav Norma Vyhlašuje Důvod vyhlášení Území Doba trvání
Stav nebezpečí Zák. č. 240/2000 Sb., o krizovém řízení , § 3 Hejtman kraje, primátor hl. města Prahy Jsou-li v případě živelní pohromy, ekologické nebo průmyslové havárie, nehody nebo jiného nebezpečí ohroženy životy, zdraví, majetek, životní prostředí nebo vnitřní bezpečnost a veřejný pořádek, pokud nedosahuje intenzita ohrožení značného rozsahu a není možné odvrátit ohrožení běžnou činností správních úřadů a složek IZS. Pro území kraje nebo jeho část Nejdéle 30 dnů (prodloužení se souhlasem vlády)
Nouzový stav ÚZ č. 110/1998 Sb., o bezpečnosti ČR, čl. 5 a 6 Vláda ČR (předseda vlády) V případě živelních pohrom, ekologických nebo průmyslových havárií, nehod nebo jiného nebezpečí, které ve značném rozsahu ohrožují životy, zdraví nebo majetkové hodnoty anebo vnitřní pořádek a bezpečnost. Celý stát nebo omezené území státu Nejdéle 30 dnů (prodloužení se souhlasem Poslanecké sněmovny)
Stav ohrožení státu ÚZ č. 110/1998 Sb., o bezpečnosti ČR, čl. 7 Parlament na návrh vlády Je-li bezprostředně ohrožena svrchovanost státu nebo územní celistvost státu anebo jeho demokratické základy. Celý stát nebo omezené území státu Není omezeno
Válečný stav ÚZ č. 1/1993 Sb., (Ústava ČR), čl. 43 ÚZ č. 110/1998 Sb., o bezpečnosti ČR, čl. 2 Parlament Je-li ČR napadena nebo je-li třeba plnit mezinárodní smluvní závazky o společné obraně proti napadení. Celý stát Není omezeno