,,ČEPRO 2019“ – Taktické cvičení složek IZS Královéhradeckého kraje

9. 12. 2019 Autor: Tomáš Šebesta

V areálu společnosti Čepro, a. s., konkrétně v objektu skladu poblíž obce Cerekvice nad Bystřicí, proběhl dne 11. listopadu 2019 nácvik společného zásahu jednotek IZS a AČR, s problematikou likvidace požáru nebezpečné chemické látky, ropného produktu.

Cílem cvičení bylo prověření koordinace a postupu všech složek IZS při zdolávání požáru nebezpečné látky ropného produktu, dle aktuálně platných legislativních norem určených pro tento typ mimořádné události, dále pak prověření vnitřního a vnějšího havarijního plánu společnosti Čepro, a. s., včetně svolání a činnosti jejího krizového štábu, procvičení vzájemné spolupráce mezi složkami IZS a AČR (zapojení jednotky aktivních záloh KVV Hradec Králové k dlouhodobějšímu střežení objektu) a v neposlední řadě i prohloubení celkové připravenosti velitelů a vedoucích složek IZS při společném nasazení a řízení sil a prostředků.

V rámci cvičení provedli pracovníci Oddělení ochrany obyvatelstva a krizového řízení Hasičského záchranného sboru Královéhradeckého kraje v objektu ZŠ Cerekvice nad Bystřicí preventivní výchovnou činnost. Ta byla primárně určena pro žáky, učitele, zaměstnance školy a místní obyvatele s cílem zvýšení jejich povědomí při jednání a chování v případě vzniku výše uvedeného typu mimořádné události.

Pracovníci krizového řízení Krajského úřadu Královéhradeckého kraje se přesvědčili, že všechny zasahující a zúčastněné složky IZS, včetně členů jednotky HZSp Čepro a navazující činnosti jednotky aktivních záloh AČR, ukázaly v průběhu cvičení svoji vysokou profesionální připravenost.

Fotogalerie