Statistiky za rok 2018

4. 3. 2019 Autor: Jan Špelda

Statistika Českého statistického úřadu o počtu ubytovaných v Královéhradeckém kraji za rok 2018.

V roce 2018 činila průměrná doba pobytu 3,2 noci, což je po Karlovarském kraji druhá nejvyšší hodnota. V kraji se meziročně ubytovalo o 6,6 % hostů více a jejich počet přesáhl milion již čtvrtým rokem po sobě. Domácích turistů přibylo o 6,6 % a zahraničních o 6,9 %. Počet přenocování v hromadných ubytovacích zařízeních se meziročně zvýšil. V posledním čtvrtletí roku se ubytovalo meziročně o 2,5 % více hostů.

V hromadných ubytovacích zařízeních Královéhradeckého kraje se v roce 2018 ubytovalo 1,34 miliónu hostů, což bylo o 83,7 tisíc osob, tj. o 6,6 % meziročně více. Nárůst byl způsoben přílivem domácí i zahraniční klientely. Domácích turistů (rezidentů) bylo poprvé přes 1 milion a tvořili 77,5 % hostů. Přijelo jich meziročně o 64,2 tisíc více, tj. o 6,6 %. Hostů ze zahraničí (nerezidentů) se ubytovalo o 19,5 tisíc více, tj. o 6,9 %. V Královéhradeckém kraji se ubytovala desetina domácích hostů České republiky, zahraniční se na celorepublikovém počtu podíleli jen 2,8 %.

V mezikrajském srovnání se v kraji ubytoval čtvrtý nejvyšší počet hostů po Hl. městě Praze, Jihomoravském a Jihočeském kraji.

V celé České republice přibylo hostů o 6,4 % vlivem jak zahraničních, tak domácích hostů. Z regionálního pohledu přibylo hostů ve všech krajích kromě Pardubického, nejvíce v Plzeňském kraji (o 11,5 %) následovaném kraji Středočeským (11,1 %), Jihočeským (10,7 %) a Moravskoslezským (10,6 %). V Pardubickém kraji meziročně ubylo 1,0 % hostů.

Nejvíce zahraničních hostů (podle státního občanství) přijelo do Královéhradeckého kraje tradičně z Německa, a to více než 120 tisíc. Jejich počet se zvýšil - proti roku 2017 jich bylo o 3,2 % více. Druzí v pořadí byli opět hosté z Polska (téměř 70,0 tisíc), těch přijelo o sedminu více. Na třetím místě se umístili hosté ze Slovenska (28,7 tisíc), kterých se ubytovalo také o sedminu více. Počet hostů z Nizozemska (11,6 tisíce) byl o 4,6 % nižší než v roce 2017.

Ve 4. čtvrtletí 2018 se v Královéhradeckém kraji ubytovalo celkem 211,2 tisíce hostů. V porovnání se stejným obdobím roku 2017 to bylo o 2,5 % více. Přibylo zahraničních i domácích hostů. Do hromadných ubytovacích zařízení v celé České republice přijelo také více hostů, a to jak zahraničních, tak domácích. Z hlediska mezikrajského porovnání přibylo hostů ve všech krajích kromě Pardubického (zde došlo k úbytku 6,9 %), nejvíce v kraji Středočeském (o 13,6 %), Jihočeském (o 11,3 %) a Moravskoslezském (o 11,0 %).

Počet přenocování hostů v hromadných ubytovacích zařízeních Královéhradeckého kraje se meziročně zvýšil o 4,7 %. Téměř čtvrtinu přenocování tvořili zahraniční hosté. Na počtu přenocování hostů České republiky se kraj podílel 7,7 %, u domácích hostů 11,5 % a u zahraničních 3,7 %. Největší meziroční nárůst počtu přenocování v mezikrajském srovnání vykázala ubytovací zařízení ve Středočeském a Plzeňském kraji (o 10,3 %, resp. 9,2 %) a v jediném Pardubickém kraji nastal pokles o 0,6 %. Ve všech ostatních krajích počet přenocování hostů vzrostl.

Průměrná doba pobytu ve sledovaných zařízeních České republiky v roce 2018 činila 2,6 noci, z toho cizinci 2,5 noci a domácí hosté 2,7 noci. V Královéhradeckém kraji pobývali hosté v průměru 3,2 noci na jeden pobyt, tj. o 0,6 noci více než v průměru za celou republiku. Mezi kraji to byl druhý nejdelší pobyt po kraji Karlovarském (4,7 noci). Cizinci strávili v našem kraji v průměru 3,3 noci, domácí hosté 3,2 noci.

V samotném 4. čtvrtletí dosáhl počet přenocování v Královéhradeckém kraji 602,3 tisíce. V porovnání se stejným obdobím roku 2017 to bylo o 0,1 % méně. Z toho domácí klientela přenocovala o 1,4 % méně, zahraniční o 3,6 % více. V regionálním členění růst vykázala ubytovací zařízení ve dvanácti krajích, pokles byl pouze v Pardubickém (o 7,1 %) a Královéhradeckém kraji. Nejvyšší růst počtu přenocování vykázaly kraje Středočeský (o 11,7 %) a Ústecký (o 10,1 %).

Zdroj: www.czso.cz/csu/xh/prumerna-doba-pobytu-hostu-je-v-kraji-druha-nejvyssi