Registrace na školení pro žadatele v oblasti cestovního ruchu v rámci programu Interreg V-A ČR - Polsko byla zahájena

28. 2. 2018 Autor: Jan Špelda

Informace potřebné k realizaci česko-polských přeshraničních projektů v oblasti cestovního ruchu je možné získat 22. března 2018 od 10 hodin v sídle Královéhradeckého kraje.

O dotaci je možné žádat v rámci 3. otevřené výzvy s finanční alokací téměř půl miliardy korun. Mezi oprávněné projektové aktivity patří například rekonstrukce a revitalizace za účelem zřízení česko-polských muzeí, galerií apod., výstavba česko-polských informačních center, podpora nehmotného kulturního dědictví (festivaly tradic, ukázky řemesel), přeshraniční zpřístupnění přírodního a kulturního dědictví (naučné stezky, cyklostezky), informační, marketingové a propagační aktivity (www stránky, sociální sítě, mobilní aplikace, využití QR kódů, tištěné materiály, společné kampaně propagující přírodní a kulturní atraktivity, společné účasti na veletrzích) a podobně.

Organizace destinačního managementu mohou navíc využít i specifickou výzvu pro projekty destinačního managementu s finanční alokací přesahující 100 mil. Kč. Tato výzva je zaměřená na tvorbu přeshraničního produktu cestovního ruchu a na navazující marketingovou kampaň, do projektových aktivit se mohou zapojit také relevantní informační centra v podporovaném území.

Registrace na školení končí 15. března 2018 ve 12 hodin. Registrační formulář je k dispozici zde

Další informace o školení poskytne Ing. Roman Klíma, oddělení evropských grantů Krajského úřadu Královéhradeckého kraje, tel. 495 817 492, e-mail rklima@kr-kralovehradecky.cz

Soubory ke stažení