MMR vyhlásilo nový Národní program na nadregionální témata a na rozvoj doprovodné infrastruktury

13. 11. 2019 Autor: Jan Špelda

V rámci podprogramu budou stejně jako v minulých letech podporovány aktivity zaměřené na rozvoj doprovodné infrastruktury cestovního ruchu v regionech, podporu vybavenosti turistických tras (pěší, cyklo, hipo, lyžařská, vodní turistika a další udržitelné formy cestovního ruchu), rozvoj navigačních a informačních systémů v destinacích, úpravu lyžařských běžeckých tras, podporu ekologicky šetrné dopravy návštěvníků v turistických regionech a v neposlední řadě i monitoring návštěvníků.

Lhůta pro podání žádosti: 5. 2. 2020

Veškeré potřebné informace naleznete na tomto odkazu: https://www.mmr.cz/cs/Narodni-dotace/Cestovni-ruch/Narodni-program-podpory-cestovniho-ruchu-v-regione/Rok-2020-Rozvoj-zakladni-a-doprovodne-infrastruk