Řemeslnou školu v Jaroměři povede nový ředitel

12. 8. 2020 Autor: Martina Svatoňová

Rada Královéhradeckého kraje schválila jmenování nového ředitele Střední školy řemeslné v Jaroměři. Petr Valášek, který byl konkurzní komisi označen za vhodného kandidáta pro danou pracovní pozici, povede školu od 1. září 2020.

„Stávající ředitelce řemeslné školy v Jaroměři skončilo šestileté funkční období k 31. červenci 2020, a proto rada vyhlásila konkurzní řízení na obsazení tohoto pracovního místa. Konkurz proběhl v květnu, ale oba uchazeči nebyli konkurzní komisí doporučeni jako vhodní kandidáti. Vyhlásili jsme tedy konkurz opakovaně a zúčastnil se ho pouze jeden uchazeč,“ vysvětluje náměstkyně Martina Berdychová, do jejíž gesce spadá oblast krajského školství.

Opakované konkurzní řízení se konalo 8. července. Konkurzní komise postupovala v souladu s vyhláškou č. 54/2005 Sb., o náležitostech konkursního řízení a konkursních komisích, ve znění pozdějších předpisů a doporučila Radě Královéhradeckého kraje jmenovat Ing. Petra Valáška ředitelem Střední školy řemeslné v Jaroměři k 1. září 2020.

„Odstupující ředitelce školy Jitce Kočišové děkuji za dlouholetou práci ve vedení školy a novému řediteli přeji v jeho budoucí práci hodně úspěchů,“ říká náměstkyně hejtmana Martina Berdychová zodpovědná za oblast školství.