Norské fondy pomohou podpoře duševního zdraví ve školách

10. 8. 2020 Autor: Jiří Klemt

Tři příspěvkové organizace Královéhradeckého kraje se hodlají od roku 2021 zapojit do projektů na podporu duševního zdraví dětí a mládeže v rámci takzvaných Norských fondů. Jedná se o Vyšší odbornou školu zdravotnickou, Střední zdravotnickou školu a Obchodní akademii v Trutnově, Pedagogicko-psychologickou poradnu a Speciálně pedagogické centrum Královéhradeckého kraje nebo Školské zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků Královéhradeckého kraje.

„V této době se bohužel potýkáme s neustále se zvyšujícím počtem osob s duševním onemocněním. Tato čísla rostou jak u dospělé populace, tak u dětí a mládeže ve všech typech škol. Těší mě, že naše tři organizace mají připravené projekty za téměř 30 milionů korun. Duševní onemocnění dětí vnímám jako velký problém, který potřebujeme řešit a podpora z Norských fondů by mohla pomoci,“ uvedla náměstkyně hejtmana pro oblast školství Martina Berdychová.

Vyšší odborná škola zdravotnická, Střední zdravotnická škola a Obchodní akademie Trutnov připravuje pro učitele i žáky okolních škol workshopy, přednášky, besedy a semináře s odborníky z psychiatrických oborů, vytvoření informační a osvětové kampaně formou krátkých videí, terapeutické aktivity a další. Výstupem projektu bude mimo jiné sborník příspěvků, který bude sloužit jako podpůrný materiál při výuce.

Pedagogicko-psychologická poradna a Speciálně pedagogické centrum Královéhradeckého kraje vytvoří vzdělávací modul zaměřený na zvýšení znalostí a kompetencí v oblasti duševního zdraví a dále metodickou pomoc formou seminářů a supervizí přímo ve školách, metodické příručky psychoedukativní výchovy a tréninkového programu pro zvýšení podpory duševního zdraví.

Školské zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků Královéhradeckého kraje se soustředí i na pomoc vychovatelům, pedagogům v dětských domovech nebo rodičům. Pro učitele je naplánováno mimo jiné několik exkurzí do zařízení zabývajících se léčbou duševních poruch. Jedním z hlavních cílů tohoto projektu je destigmatizace duševních onemocnění u dětí i dospělých.

„Podpora duševního zdraví ve školách je dalším z mnoha směrů, kterými se ubírá úsilí Královéhradeckého kraje o zkvalitnění vzdělávání a zlepšení atmosféry ve školách všech stupňů,“ doplnila náměstkyně Martina Berdychová.

V oblasti školství je v našem regionu celkem 72 příspěvkových organizací zřizovaných Královéhradeckým krajem.