Martina Berdychová: Dotace na obnovu varhan pomáhají hodnotné nástroje zachraňovat

7. 8. 2020 Autor: Martina Svatoňová

Za poslední čtyři roky Královéhradecký kraj vyplatil z dotačního programu Obnova historických varhan žadatelům čtyři miliony korun. Krajská finanční podpora pomohla zajistit rekonstrukci hudebních chrámových skvostů v několika kostelech a kaplích našeho regionu. Tento dotační program je v republice ojedinělý. Podmínkou je, aby ke dni podání žádosti o dotaci uplynulo od výroby historického nástroje minimálně 80 let.

„Památky jsou nedílnou součástí našeho kulturního dědictví a jejich ochrana nesporně patří mezi naše povinnosti. Těší mě, že se nám daří významně navyšovat finanční podporu v oblasti kultury a památkové péče. Finanční prostředky pravidelně rozdělujeme i mezi žadatele na obnovu varhan, protože obce a farnosti na jejich opravy těžce shání peníze,“ říká náměstkyně hejtmana Martina Berdychová odpovědná za oblast kultury. Dodává, že nebýt krajského dotačního programu Obnova historických varhan, kterým jako jediný kraj v naší republice disponuje, nebylo by například nikdy dokončeno restaurování varhan v kostele sv. Anny v Domově sv. Josefa v Žirči. Práce na jejich obnově trvaly jedenáct let a kraj se na celkovém šestimilionovém rozpočtu podílel zhruba polovinou. Jedná se o poslední varhany Johanna Antonína Bartha, které jsou schopné koncertní hry. Nástroj bude sloužit k doprovodu bohoslužeb, pro příležitostné koncerty, jako cvičební nástroj studentů varhanních oborů a v rámci muzikoterapie pro nemocné roztroušenou sklerózou.

Dotační program Obnova historických varhan je zaměřen na odbornou obnovu těchto nástrojů, které jsou na území kraje a mají historickou a uměleckou hodnotu. Podpora se vztahuje na všechny historické varhany bez rozdílu, zda se jedná o kulturní památku, či nikoliv.

„Přispíváme na náklady spojené s obnovou těchto skvostných hudebních nástrojů, a to jak na vlastní nástroje, tak i na varhanní skříně. Řada vlastníků provádí kompletní rekonstrukci varhan a realizují ji po etapách. Těmito dotacemi podporujeme péči o kulturní dědictví regionu. Peníze směřují do objektů, které nejsou v majetku kraje,“ doplňuje náměstkyně Berdychová. Uvádí, že mezi žadateli mohou být například církve, náboženské společnosti, fyzické a právnické osoby. Dotační příspěvek kraje v průměru pokrývá 30 procent celkových nákladů uvedených v žádosti. Dotace se vztahuje na varhany vyrobené klasickými technologiemi, které jsou umístěné nejčastěji v kostelích, kaplích nebo klášterech. Historickými varhanami jsou pro účely tohoto dotačního programu myšleny ty nástroje, od jejichž výroby uplynulo minimálně 80 let.

Mezi úspěšné žadatele o dotaci v posledních čtyřech letech patřily:

Římskokatolická farnost Železnice; Obnova varhan v kostele sv. Jiljí v Železnici - 60 000 Kč

Římskokatolická farnost - děkanství Broumov; Restaurování varhan z kostela Všech svatých v Heřmánkovicích - 880 000 Kč

Obec Choteč; Obnova varhan do stavu dle Antonína Mölzera - 84 000 Kč

Obec Markvartice; Oprava varhan v kostele sv. Jiljí v Markvarticích - 85 000 Kč

Římskokatolická farnost - děkanství Opočno; Obnova varhan v kostele Narození Páně v Opočně - 374 000 Kč

Obec Kocbeře; Obnova varhan v kostele sv. Floriána v obci Kocbeře - 3. etapa - 130 000 Kč

Oblastní charita Červený Kostelec; Dokončení obnovy historických unikátních varhan v kostele sv. Anny v Žirči - 1 130 000 Kč

Římskokatolická farnost Bystré v Orlických horách Oprava historických varhan v kostele sv. Máří Magdalény v Olešnici v Orlických horách - 75 000 Kč

Římskokatolická farnost - děkanství Vrchlabí; Oprava varhan v kostele sv. Jiří v Dolní Branné - 55 000 Kč

Římskokatolická farnost - arciděkanství Jičín; Oprava varhan v kostele Povýšení sv. kříže v Ostružně - 463 000 Kč

Římskokatolická farnost - arciděkanství Jičín; Restaurování varhan v Jičíně - 150 000 Kč

Římskokatolická farnost Hajnice; Obnova varhan v kostele sv. Mikuláše v obci Hajnice - 128 000 Kč

Římskokatolická farnost - děkanství Broumov; Rekonstrukce varhan v děkanském kostele v Broumově - 4. etapa, závěrečná - 124 000 Kč

Římskokatolická farnost Přepychy; Obnova historických varhan v Přepychách - III. etapa - 160 000 Kč