Dobrovolní hasiči mohou žádat o dotaci na výdaje JPO zřizovaných obcemi

5. 8. 2019 Autor: Sylvie Velčovská

Královéhradecký kraj zveřejnil Výzvu Ministerstva vnitra, generálního ředitelství Hasičského záchranného sboru České republiky k podání žádostí o poskytnutí účelové neinvestiční dotace na výdaje za odbornou přípravu, za uskutečnění zásah jednotky Sboru dobrovolných hasičů (SDH) obce mimo územní obvod jejího zřizovatele a na vybavení a opravy neinvestiční povahy.

Ministerstvo vnitra, konkrétně generální ředitelství Hasičského záchranného sboru České republiky poskytuje v souladu se zákonem o požární ochraně, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o požární ochraně“) účelovou neinvestiční dotaci obcím prostřednictvím krajů na výdaje jednotek sborů dobrovolných hasičů obcí (dále jen „dotace“) v rámci rozpočtové kapitoly Ministerstva vnitra v souladu se zákonem č. 218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech a o změně některých souvisejících zákonů (rozpočtová pravidla), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon č. 218/2000 Sb.“).

Výše uvedená neinvestiční dotace se poskytuje každoročně prostřednictvím kraje, a to na základě splnění následujícího:

1. Žádost je podána podle Čl. 5 Výzvy

2. Žádost splňuje náležitosti výzvy a je podána na Hasičský záchranný sbor Královéhradeckého kraje

3. Žádosti jsou přijímány do 31. srpna 2019

Výzva je rovněž zveřejněna a více informací naleznete na stránkách MV ČR GŘ HZS ČR https://www.hzscr.cz/clanek/nabidky-a-zakazky-dotace-a-granty-ucelova-neinvesticni-dotace.aspx?q=Y2hudW09Mg%3d%3d

Přílohy:

1. Výzva k podání žádosti ze dne 16. července 2019

2. Zásady pro poskytování a používání účelové neinvestiční dotace obcím na rok 2019 – druhá fáze

3. Příloha č. 1 „Výdaje za uskutečnění zásah dle čl. 1 odst. 2 „Výzvy“

4. Příloha č. 2 „Vybavení a opravy neinvestiční povahy dle čl. 1 odst. 3 „Výzvy““

5. Příloha č. 3 „Postup pro vyčíslení výdajů za uskutečnění zásah jednotky ….“

Soubory ke stažení