Záplavové území významného vodního toku - Mrlina - zveřejnění podkladů a návrh na stanovení

19. 3. 2019 Autor: Eva Valterová

Stanovení záplavového území významného vodního toku Mrlina je v kompetenci Krajského úřadu Královéhradeckého kraje a je vedeno v režimu opatření obecné povahy pod zn.: KUKHK– 11106 /ZP/2018. Zveřejněný mapový podklad slouží pro seznámení dotčených obcí a občanů s rozsahem navrhovaného záplavového území, kdy zároveň mají možnost vznést k návrhu záplavového území připomínky. Záplavové území je navrženo na území obce Kopidlno, v k.ú. Kopidlno.

V minulosti bylo stanoveno záplavové území vodního toku Mrlina v říčním km 27,203 až 30,094 Krajským úřadem Královéhradeckého kraje dne 15. května 2008, dopisem č.j.4905/ZP/2008. V současné době změna spočívá ve změně rozsahu záplavového území, výšky hladin zůstávají beze změny.


K vedenému řízení zveřejňujeme mapový podklad pro stanovení rozsahu záplavového území a vymezení aktivní zóny záplavového území významného vodního toku Mrlina v ř. km 27,203 – 30,094.

Soubory ke stažení