Záplavové území vodního toku Úpa, návrh na nové vymezení

19. 3. 2019 Autor: Eva Valterová

Mapové podklady a technická zpráva pro nové stanovení rozsahu záplavového území a vymezení aktivní zóny záplavového území významného vodního toku Úpa v ř. km 28,898 – 58,024, na území obcí: Trutnov, Havlovice, Mladé Buky, Suchovršice, Úpice.

Stanovení záplavového území vodního toku Úpa je v kompetenci Krajského úřadu Královéhradeckého kraje a je vedeno v režimu opatření obecné povahy pod zn.: 32623/ZP/2015. Zveřejněné mapové podklady slouží pro seznámení dotčených obcí a občanů s rozsahem navrhovaného záplavového území, kdy zároveň mají možnost vznést k návrhu záplavového území připomínky a námitky.

Soubory ke stažení