Záplavové území vodního toku Metuje, jeho stanovení a vymezení aktivní zóny

19. 3. 2019 Autor: Eva Valterová

Krajský úřad Královéhradeckého kraje, odbor životního prostředí a zemědělství jako věcně a místně příslušný vodoprávní úřad stanovil, na základě podkladů předložených Povodím Labe, státní podnik, opatřením obecné povahy, vydaným pod zn (č.j.) 5716/ZP/2014-23 dne 10. 4. 2015, záplavové území vodního toku Metuje v ř. km 30,966 až ř. km 69,099 a to na území obcí: Teplice nad Metují (Dědov), Česká Metuje, Žďár nad Metují (Maršov nad Metují), Velké Petrovice, Hronov (Žabokrky), Bezděkov nad Metují, Vysoká Srbská, Velké Poříčí, Náchod (místní části: Malé Poříčí, Běloves, Staré Město nad Metují, Bražec).

Nezbytnou součástí opatření obecné povahy jsou mapové podklady č. 1 až č. 6 ke stanovenému záplavovému území a vymezené aktivní zóně záplavového území významného vodního toku Metuje.

Zveřejněné mapové podklady slouží pro seznámení veřejnosti s rozsahem záplavového území a k jeho dalšímu využití, např. jako podklad pro povodňový plán obcí, pro územní plán obcí a další.

Soubory ke stažení

 • Technická zpráva (pdf, 800 kB, 3.7.2014)

 • Mapa č. 1 (pdf, 2654 kB, 8.4.2015)

  Metuje, Náchod - Teplice nad Metují

 • Mapa č. 2 (pdf, 2556 kB, 8.4.2015)

  Metuje, Náchod - Teplice nad Metují

 • Mapa č. 3 (pdf, 3474 kB, 8.4.2015)

  Metuje, Náchod - Teplice nad Metují

 • Mapa č. 4 (pdf, 3687 kB, 8.4.2015)

  Metuje, Náchod - Teplice nad Metují

 • Mapa č. 5 (pdf, 2849 kB, 8.4.2015)

  Metuje, Náchod - Teplice nad Metují

 • Mapa č. 6 (pdf, 3584 kB, 8.4.2015)

  Metuje, Náchod - Teplice nad Metují

 • Psaný podélný profil (pdf, 1148 kB, 5.9.2017)