Záplavové území vodního toku Cidlina, upravený návrh na nové vymezení

19. 3. 2019 Autor: Eva Valterová

Mapové podklady pro nové stanovení rozsahu záplavového území a vymezení aktivní zóny záplavového území významného vodního toku Cidlinav ř. km 25,828 – 76,133 na území obcí: Chlumec nad Cidlinou, Humburky, Jičín, Kbelnice, Měník, Mlékosrby, Nepolisy, Nové Město, Nový Bydžov, Olešnice, Podhradí, Sběř, Skřivany, Slatiny, Sloupno, Smidary, Vitiněves, Vrbice, Vysoké Veselí, Zachrašťany, Žeretice.

Stanovení záplavového území vodního toku Cidlina je v kompetenci Krajského úřadu Královéhradeckého kraje a je vedeno v režimu opatření obecné povahy pod zn.: 3974/ZP/2014. Zveřejněné mapové podklady slouží pro seznámení dotčených obcí a občanů s rozsahem navrhovaného záplavového území, kdy zároveň mají možnost vznést k návrhu záplavového území připomínky a námitky.

K původnímu návrhu, vydanému Krajským úřadem Královéhradeckého kraje dne 2. 6. 2014 pod čj. 3974/ZP/2014 - 3 a následně zveřejněnému na úřední desce, byly vzneseny připomínky a námitky, které byly prověřeny a následně došlo ze strany žadatele o stanovení záplavového území, tj. Povodí Labe, státní podnik, k plošné úpravě rozsahu záplavového území. Nyní je možné se znovu vyjádřit k upravenému rozsahu záplavového území (čj. 3974/ZP/2014-14).

Soubory ke stažení