Záplavové území vodního toku Bělá, návrh na vymezení – zveřejnění podkladů

19. 3. 2019 Autor: Eva Valterová

Stanovení záplavového území vodního toku Bělá je v kompetenci Krajského úřadu Královéhradeckého kraje a je vedeno v režimu opatření obecné povahy pod zn.: 35/ZP/2017. Zveřejněné mapové podklady slouží pro seznámení dotčených obcí a občanů s rozsahem navrhovaného záplavového území, kdy zároveň mají možnost vznést k návrhu záplavového území připomínky a námitky.

Mapové podklady a technická zpráva obsahující i psaný podélný profil pro nové stanovení rozsahu záplavového území a vymezení aktivní zóny záplavového území významného vodního toku Bělá v ř. km 12,66 – 21,849 a to na území obcí: Solnice, Kvasiny a Skuhrov nad Bělou. Přičemž vúseku ř. km 20,298 až 21,849 dojde ke změně stávajícího záplavového území, stanoveného Krajským úřadem Královéhradeckého kraje dopisem čj. 15035/ZP/2004, ze dne 25. 3. 2005 (záplavové území bylo stanoveno pro ř. km 20,298 až 39,364).

Soubory ke stažení