Aktualizace stanoveného záplavového území významného vodního toku Labe ř. km 1050,741 – 1058,147

15. 4. 2021 Autor: Eva Valterová

Aktualizace stanoveného záplavového území významného vodního toku Labe na území obcí Dolní |Olešnice, Hostinné, Prosečné, ř. km 1050,741 – 1058,147.

Krajský úřad Královéhradeckého kraje obdržel žádost od Povodí Labe, státní podnik, na aktualizaci stanoveného záplavového území významného vodního toku Labe na území obcí Dolní |Olešnice, Hostinné, Prosečné, ř. km 1050,741 – 1058,147.

Na základě uvedeného Krajský úřad Královéhradeckého kraje zveřejňuje podklady pro nové stanovení plošného rozsahu záplavového území a vymezení aktivní zóny záplavového území významného vodního toku Labe na území obcí Dolní |Olešnice, Hostinné, Prosečné, ř. km 1050,741 – 1058,147.

Stanovení záplavového území (včetně provádění jeho změn) významného vodního toku, tedy i vodního toku Labe je v kompetenci Krajského úřadu Královéhradeckého kraje a je vedeno v režimu opatření obecné povahy pod zn.: KUKHK - 13585/ZP/2021. Zveřejněné podklady slouží pro seznámení dotčených obcí a občanů s rozsahem navrhovaného záplavového území, kdy zainteresovaní mají zároveň možnost vznést k návrhu záplavového území připomínky.

Soubory ke stažení