Metodické doporučení MV k aplikaci vybraných procesních ustanovení zákona číslo 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím

16. 12. 2019 Autor: Vladimír Kučera

Metodické doporučení Ministerstva vnitra k aplikaci vybraných procesních ustanovení zákona číslo 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, po novele provedené zákonem číslo 111/2019 Sb.

Zveřejňujeme odkaz na Metodické doporučení Ministerstva vnitra k aplikaci vybraných procesních ustanovení zákona číslo 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, po novele provedené zákonem číslo 111/2019 Sb., účinné od 02.01.2020. Metodické doporučení je dostupné na internetových stránkách ministerstva https://www.mvcr.cz/odk2/soubor/text-metodiky-final-pdf.aspx .