Metodická pomoc pro obce a DSO Královéhradeckého kraje, ekonomický odbor, OVFO, k 4. 11. 2011

25. 7. 2011 Autor: Petr Adámek

Jde o metodické pomůcky pro obce a DSO Královéhradeckého kraje. Metodické pomůcky jsou obsaženy ve dvou souborech - Metodická pomůcka 2011 a Metodická pomůcka transfery 2011, které jsou uvedeny v příloze. Tyto materiály byly průběžně konzultovány s Ministerstvem financí ČR. Je potřeba uvést, že Královéhradecký kraj dosud neobdržel závěrečné stanovisko MF ČR k dané problematice. Po jeho obdržení bude toto stanovisko zveřejněno. Tyto pomůcky budou průběžně doplňovány a aktualizovány. Je potřeba však zdůraznit, že postupy uvedené v těchto metodických pomůckách nevyjadřují jediné možné postupy účtování v souladu s předpisy v oblasti účetnictví. Z tohoto důvodu nejsou tyto pomůcky závazné, ale jde pouze o metodicko doporučující pomůcky.

text zprávy

Soubory ke stažení