Povinnost obce zveřejnit záměr i při uzavírání dodatku nájemní smlouvy k nemovitostem

8. 7. 2009 Autor: Petr Adámek

Dne 08.04.2009 vydal Nejvyšší soud České republiky zajímavý rozsudek, ve kterém se zabýval povinností obce zveřejnit záměr dle § 39 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, v případě uzavírání dodatku k nájemní smlouvě k nemovitosti ve vlastnictví obce.

V rozsudku ze dne 08.04.2009 sp. zn. 28 Cdo 3297/2008 dovodil Nejvyšší soud české republiky, že obec je povinna zveřejnit záměr dle § 39 zákona o obcích i v případě, kdy dochází k uzavírání dodatku k uzavřené nájemní smlouvě, ve které obec pronajala svou nemovitost, a nyní dodatkem chce prodloužit dobu trvání onoho nájemního vztahu.

Soubory ke stažení