Výsledky dotačního řízení pro rok 2010 - podpořené projekty ze zásobníku projektů

21. 6. 2010 Autor: Ondřej Knotek

Rada Královéhradeckého kraje na svém jednání dne 26. května 2010 schválila usnesením RK/11/595/2010 přidělení finančních prostředků formou dotace z rozpočtu Královéhradeckého kraje na veřejně prospěšné projekty v oblasti volnočasových aktivit, tělovýchovy a sportu.

Soubory ke stažení