Sazebník pro stanovování výše prominutí povinnosti odvodu

6. 11. 2012 Autor: Roman Klíma

Příloha č. 14 Příručky pro nesrovnalosti OP VK: Sazebník pro stanovování výše prominutí povinnosti odvodu za porušení rozpočtové kázně a výklad jeho jednotlivých položek pro příjemce OP VK – grantové projekty Královéhradeckého kraje

Soubory ke stažení