Informační listy OP VK

17. 1. 2011 Autor: Petra Hnátová

Hlavním cílem je poskytovat aktuální informace z oblasti Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost. Informační listy jsou určeny především pro příjemce finanční podpory, kteří realizují své grantové projekty v rámci globálních grantů OP VK Královéhradeckého kraje.

Tyto informační listy budou vydávány Odborem grantů a dotací dle potřeby. Naleznete zde informace z oblasti vykazování a předkládání monitorovacích zpráv, závěrů fyzických kontrol na místě, připravované akce a jiné užitečné odkazy, které by měli co nejvíce zjednodušit administraci a realizaci grantového projektu. Zároveň se zde také objeví odpovědi na nejčastější dotazy.

Soubory ke stažení