Krizové řízení

Aktuální informace

22.7.2019

Taktické cvičení složek IZS Královéhradeckého kraje ,,VNN 2019‘‘ - FN Hradec Králové 25. 6. 2019

Praktická činnost složek IZS Královéhradeckého kraje v rámci taktického cvičení ,,VNN 2019‘‘ byla zaměřena na nácvik simulovaného transportu pacienta s podezřením na vysoce nakažlivou nemoc (VNN) z infekční kliniky Fakultní nemocnice Hradec Králové na kliniku infekčních, parazitárních a tropických nemocí Nemocnice Na Bulovce v Praze, silami a prostředky Biohazard týmu Zdravotnické záchranné služby Královéhradeckého kraje.

4.7.2019

Cvičení Nákaza 2019

Na území vojenského újezdu Boletice, v areálu Zemědělské správy Květušín (Jihočeský kraj), proběhlo ve dnech 17- 20. 6. 2019 cvičení Státní veterinární správy ČR, Vojenské veterinární služby AČR a Odboru bezpečnostní politiky Ministerstva zemědělství.

26.6.2019

XXII. ročník mezinárodní konference Medicína katastrof v České republice

V areálu hotelového komplexu Harmonie, umístěného v krásném lázeňském prostředí města Luhačovice, se ve dnech 11. - 13. června 2019 konal XXII. ročník mezinárodní konference Medicína katastrof v České republice. Uvedené akce se zúčastnil i pracovník krizového řízení krajského úřadu Královéhradeckého kraje.

3.6.2019

Ukázka pohotovostních zásob Správy státních hmotných rezerv /SSHR/

Správa státních hmotných rezerv ve spolupráci s Ministerstvem vnitra – generálním ředitelstvím hasičského záchranného sboru České republiky připravila dne 29. 5. 2019 pro pracovníky zajišťující úkoly v oblasti hospodářských opatření pro krizové stavy a krizového řízení u krajských úřadů, obecních úřadů obcí s rozšířenou působností a zástupců složek Integrovaného záchranného systému krajů ukázku pohotovostních zásob a techniky Hasičského záchranného sboru České republiky.

3.6.2019

14. Mezinárodní konference krizového řízení

Dne 23. května 2019 hostila Praha jako pořadatelské město 14. Mezinárodní konferenci krizového řízení, které se zúčastnili zástupci evropských měst, která jsou zařazena do projektu s názvem Síť spolupráce měst v rámci krizového řízení. Úspěšný průběh a organizaci letošního ročníku zajišťoval Odbor bezpečnosti, oddělením krizového řízení Magistrátu hlavního města Prahy, v reprezentativních prostorách Staroměstské radnice,

4.2.2019

XVIII. ročník mezinárodní konference Ochrana obyvatelstva – Nebezpečné látky 2019 - Ostrava

Pracovníci krizového řízení se zúčastnili mezinárodní konference Ochrana obyvatelstva – Nebezpečné látky 2019, jejíž XVIII. ročník se konal ve dnech 30. - 31. 1. 2019 v Aule VŠB-TU Ostrava pod záštitou rektora VŠB – TU Ostrava prof. RNDr. Václava Snášela, CSc., hejtmana Moravskoslezského kraje prof. Ing. Iva Vondráka, CSc. a generálního ředitele Hasičského záchranného sboru ČR genmjr. Ing. Drahoslava Ryby.

3.1.2019

Cvičení "LETADLO 2018"

Pracovníci oddělení krizového řízení se zúčastnili taktického cvičení složek Integrovaného záchranného systému Pardubického kraje ,,LETADLO 2018‘‘ .