Aktuality

28.srpen Kraj hodlá nakoupit nové přístroje pro dvorskou nemocnici

Kraj hodlá nakoupit nové přístroje pro dvorskou nemocnici

Radní Královéhradeckého kraje schválili poskytnutí investiční dotace za více jak 2,3 milionu pro Městskou nemocnici Dvůr Králové nad Labem na pořízení videokolonoskopu a echokardiografu. Pokud tento záměr podpoří krajští zastupitelé 14. září, dojde k výběru dodavatele na požadované vybavení.

28.srpen Mladí sportovci se mohou těšit do Olomouce

Mladí sportovci se mohou těšit do Olomouce

Rada Královéhradeckého kraje schválila účast mladých sportovců na Hrách X. letní olympiády dětí a mládeže České republiky, které se budou konat v Olomouckém kraji 20. až 25. června 2021. V návrhu rozpočtu Královéhradeckého kraje je na olympiádu vyčleněna částka 2,5 milionu korun.

28.srpen Bezpečné nábřeží se letos neuskuteční

Bezpečné nábřeží se letos neuskuteční

Letos se neuskuteční prezentační akce složek Integrovaného záchranného systému Královéhradeckého kraje Bezpečné nábřeží. Důvodem je především vysoké riziko nákazy koronavirem pro příslušníky bezpečnostních složek.

28.srpen Hrad Potštejn se vrátí do časů Karla IV.

Hrad Potštejn se vrátí do časů Karla IV.

Královéhradecký kraj ve spolupráci se společností More.is.More vyvinul mobilní aplikaci, s jejíž pomocí mohou lidé při návštěvě hradu Potštejn nahlédnout do historie. Naskenovaná data zároveň poslouží pro uchování památky do budoucna.

27.srpen V Trutnově vzniká regionální Poradenské a vzdělávací centrum

V Trutnově vzniká regionální Poradenské a vzdělávací centrum

Královéhradecký kraj buduje v Trutnově regionální Poradenské a vzdělávací centrum při zdejší pedagogicko-psychologické poradně. To bude klientům poskytovat služby ve zrekonstruovaném objektu bývalého internátu České lesnické akademie. Projekt nového centra vyjde na 67 milionů korun s termínem ukončení stavebních prací zhruba za 18 měsíců.

27.srpen Koronakrize ukázala nutnost podpory lokální ekonomiky nákupem regionálních potravin

Koronakrize ukázala nutnost podpory lokální ekonomiky nákupem regionálních potravin

V sídle Královéhradeckého kraje se uskutečnilo setkání nezávislých domácích obchodníků a zemědělců. Cílem bylo prohloubit a posílit spolupráci, případně ji vytvořit tam, kde doposud chybí, a ukázat, že předpokladem úspěšného zvládnutí krize i soběstačnosti je podpora lokálních ekonomik, spolupráce a vzájemných vazeb. Setkání se zúčastnil hejtman Jiří Štěpán, zástupci Asociace českého tradičního obchodu a členové Zemědělského svazu ČR.

26.srpen Kraj hodlá poskytnout dotace v celkové hodnotě téměř 24 milionů korun

Kraj hodlá poskytnout dotace v celkové hodnotě téměř 24 milionů korun

Rada Královéhradeckého kraje schválila návrh poskytnutí dotací ve výši téměř 24 milionů korun v oblastech regionálního rozvoje a životního prostředí a zemědělství. Z této částky musí přibližně 21,3 milionu korun ještě schválit Zastupitelstvo kraje na svém zasedání dne 14. září.

26.srpen Oborovník nasměruje deváťáky za vysněným středoškolským oborem

Oborovník nasměruje deváťáky za vysněným středoškolským oborem

Královéhradecký kraj vydal a všem žákům devátých tříd v regionu rozdá užitečnou pomůcku při výběru střední školy. Brožura Oborovník obsahuje v přehledné a jednoduché podobě kompletní nabídku oborů, které krajské střední školy nabízejí. Přihlášky do středoškolského studia se přijímají do 1. března.

25.srpen Vzdělávání dostane nový impuls

Vzdělávání dostane nový impuls

Královéhradecký kraj a dalších osm zastřešujících subjektů se zapojí do projektu Implementace Krajského akčního plánu rozvoje vzdělávání v Královéhradeckém kraji II (I-KAP II). Projekt, jehož cílem je zvýšení kvality výuky a zlepšení prostředí ve školách prostřednictvím modernizace vzdělávání, efektivnější propojení studia a praxe a podpora rovného přístupu ke vzdělání, se bude realizovat během téměř tří let a jeho rozpočet počítá s částkou přes 190 milionů korun. Většinu prostředků pokryje dotace z evropských fondů.