Aktuality

27.srpen Koronakrize ukázala nutnost podpory lokální ekonomiky nákupem regionálních potravin

Koronakrize ukázala nutnost podpory lokální ekonomiky nákupem regionálních potravin

V sídle Královéhradeckého kraje se uskutečnilo setkání nezávislých domácích obchodníků a zemědělců. Cílem bylo prohloubit a posílit spolupráci, případně ji vytvořit tam, kde doposud chybí, a ukázat, že předpokladem úspěšného zvládnutí krize i soběstačnosti je podpora lokálních ekonomik, spolupráce a vzájemných vazeb. Setkání se zúčastnil hejtman Jiří Štěpán, zástupci Asociace českého tradičního obchodu a členové Zemědělského svazu ČR.

26.srpen Kraj hodlá poskytnout dotace v celkové hodnotě téměř 24 milionů korun

Kraj hodlá poskytnout dotace v celkové hodnotě téměř 24 milionů korun

Rada Královéhradeckého kraje schválila návrh poskytnutí dotací ve výši téměř 24 milionů korun v oblastech regionálního rozvoje a životního prostředí a zemědělství. Z této částky musí přibližně 21,3 milionu korun ještě schválit Zastupitelstvo kraje na svém zasedání dne 14. září.

26.srpen Oborovník nasměruje deváťáky za vysněným středoškolským oborem

Oborovník nasměruje deváťáky za vysněným středoškolským oborem

Královéhradecký kraj vydal a všem žákům devátých tříd v regionu rozdá užitečnou pomůcku při výběru střední školy. Brožura Oborovník obsahuje v přehledné a jednoduché podobě kompletní nabídku oborů, které krajské střední školy nabízejí. Přihlášky do středoškolského studia se přijímají do 1. března.

25.srpen Vzdělávání dostane nový impuls

Vzdělávání dostane nový impuls

Královéhradecký kraj a dalších osm zastřešujících subjektů se zapojí do projektu Implementace Krajského akčního plánu rozvoje vzdělávání v Královéhradeckém kraji II (I-KAP II). Projekt, jehož cílem je zvýšení kvality výuky a zlepšení prostředí ve školách prostřednictvím modernizace vzdělávání, efektivnější propojení studia a praxe a podpora rovného přístupu ke vzdělání, se bude realizovat během téměř tří let a jeho rozpočet počítá s částkou přes 190 milionů korun. Většinu prostředků pokryje dotace z evropských fondů.

24.srpen Titulem Mistr tradiční rukodělné výroby radní ocenili trojici žen

Titulem Mistr tradiční rukodělné výroby radní ocenili trojici žen

Rada Královéhradeckého kraje udělila titul Mistr tradiční rukodělné výroby Královéhradeckého kraje za rok 2019 Martině Poliakové v oboru tkalcovství, předení a zpracování vlny a lnu, Janě Langové v oboru ručně paličkovaná krajka a Veronice Tymelové za keramickou tvorbu. Cenu kraj uděluje tvůrcům v oborech tradičních lidových řemesel a těm, kteří se významně zasloužili o jejich udržování a rozvoj.

24.srpen Ve Dvoře Králové vznikne centrum kybernetické bezpečnosti

Ve Dvoře Králové vznikne centrum kybernetické bezpečnosti

Na Střední škole informatiky a služeb ve Dvoře Králové nad Labem vznikne Junior centrum excelence informační bezpečnosti (JCE IB) zaměřené na výuku informační a kybernetické bezpečnosti. Příprava projektu z IROP ve výši 13 milionů korun začne v září tohoto roku, vlastní realizace v roce 2021.

20.srpen Medici mohou žádat o stipendium do začátku června, nadační fond jim vyplatí téměř šest milionů

Zdravotnický nadační fond vypisuje druhé kolo stipendijního programu pro mediky

Zdravotnický nadační fond Královéhradeckého kraje vypisuje letos již druhé kolo pro příjem žádostí o stipendium pro studenty šestých ročníků lékařských fakult, kteří se zaváží vykonávat práci u poskytovatele zdravotních služeb na území Královéhradeckého kraje po dobu nejméně čtyř let. Lhůta pro podání žádosti je do 21. září. 2020.