Aktuality

13.srpen Peníze z Operačního programu Zaměstnanost podpořily vznik chráněného bydlení pro občany se zdravotním postižením

Peníze z Operačního programu Zaměstnanost podpořily vznik chráněného bydlení pro občany se zdravotním postižením

Tři chráněná bydlení v Kostelci nad Orlicí a v Týništi nad Orlicí již úspěšně naplno fungují. Svůj nový domov v rekonstruovaných rodinných domcích najde celkem 18 uživatelů se zdravotním postižením, kteří přejdou z ústavních služeb v Kvasinách a Rychnově nad Kněžnou. Provoz těchto zařízení je podpořen z prostředků projektu Komunitní služby pro osoby se zdravotním postižením v Královéhradeckém kraji. Projekt podpoří i dvě zařízení chráněného bydlení ve Dvoře Králové nad Labem, kde žije 11 osob se zdravotním postižením. Služby budou nastaveny tak, aby docházelo k posilování kompetencí uživatelů potřebných k samostatnému životu.

12.srpen Řemeslnou školu v Jaroměři povede nový ředitel

Řemeslnou školu v Jaroměři povede nový ředitel

Rada Královéhradeckého kraje schválila jmenování nového ředitele Střední školy řemeslné v Jaroměři. Petr Valášek, který byl konkurzní komisi označen za vhodného kandidáta pro danou pracovní pozici, povede školu od 1. září 2020.

12.srpen První etapa dostavby a modernizace náchodské nemocnice je téměř u konce. Nové pavilony prošly kolaudací

První etapa dostavby a modernizace náchodské nemocnice je téměř u konce. Nové pavilony prošly kolaudací

Po téměř 26 měsících od začátku stavebních prací v areálu náchodské nemocnice je první etapa dostavby a modernizace téměř u konce. Královéhradecký kraj totiž obdržel oficiální kolaudační souhlas pro nové budovy J a K a k nim navazující stavební objekty. Pacienti by zmodernizovanou část nemocnice měli začít navštěvovat zkraje příštího roku.

12.srpen V Opočně se jezdí po novém obchvatu

V Opočně se jezdí po novém obchvatu

Stavba první etapy přeložky silnice II/298, která je důležitou spojnicí Dobrušky a Hradce Králové, je dokončena. Obchvat Opočna odvede v rámci rozšíření strategické průmyslové zóny Solnice-Kvasiny tranzitní dopravu z centra města. Stavba vyšla na 147 milionů korun s DPH.

11.srpen Hasiči převzali novou techniku

Česko-polská spolupráce dělá pohraničí bezpečnější

Velkou pozornost věnuje program Interreg V-A ČR-Polsko 2014-2020 oblasti prevence rizik. Partneři z Královéhradeckého kraje jsou zapojeni hned do několika projektů. Celková hodnota evropských dotací u nich činí přes osm milionů eur, tedy více než 200 milionů korun.

10.srpen Norské fondy pomohou podpoře duševního zdraví ve školách

Norské fondy pomohou podpoře duševního zdraví ve školách

Tři příspěvkové organizace Královéhradeckého kraje se hodlají od roku 2021 zapojit do projektů na podporu duševního zdraví dětí a mládeže v rámci takzvaných Norských fondů. Jedná se o Vyšší odbornou školu zdravotnickou, Střední zdravotnickou školu a Obchodní akademii v Trutnově, Pedagogicko-psychologickou poradnu a Speciálně pedagogické centrum Královéhradeckého kraje nebo Školské zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků Královéhradeckého kraje.

7.srpen Martina Berdychová: Dotace na obnovu varhan pomáhají hodnotné nástroje zachraňovat

Martina Berdychová: Dotace na obnovu varhan pomáhají hodnotné nástroje zachraňovat

Za poslední čtyři roky Královéhradecký kraj vyplatil z dotačního programu Obnova historických varhan žadatelům čtyři miliony korun. Krajská finanční podpora pomohla zajistit rekonstrukci hudebních chrámových skvostů v několika kostelech a kaplích našeho regionu. Tento dotační program je v republice ojedinělý. Podmínkou je, aby ke dni podání žádosti o dotaci uplynulo od výroby historického nástroje minimálně 80 let.

6.srpen Hejtman Štěpán: Je potřeba se o barokní skvost postarat

Hejtman Štěpán: Je potřeba se o barokní skvost postarat

Hejtman Jiří Štěpán žádá ministerstvo kultury o zajištění ochrany vzácné barokní památky Braunova Betléma u Hřibojed na Královédvorsku. Sochařské dílo z 18. století vytesané z rostlé skály a zakomponované do přírodní krajiny čeká revitalizace. Spolu s tím by se mělo upravit i nejbližší okolí pro návštěvníky.

5.srpen Bývalá ubytovna se promění na domov pro seniory

Bývalá ubytovna se promění na domov pro seniory

Domov důchodců Lampertice rozšíří své kapacity. Stane se tak díky rekonstrukci dvou objektů bývalé ubytovny v nedalekém Žacléři. Jejich kompletní rekonstrukce vyjde Královéhradecký kraj na více než 120 milionů korun.