Usnesení zastupitelstva

Jednání Zastupitelstva Královéhradeckého kraje se konají dle schváleného kalendářního plánu, a to v pondělí od 10.00 hodin. Usnesení, přijatá zastupitelstvem jsou k dispozici nejdříve 10 dní po zasedání. Oznámení každého zasedání zastupitelstva najde na úřední desce - v ostatních dokumentech.

Plán zasedání Zastupitelstva na rok 2019

18. zasedání   28. 01. 2019
19. zasedání   25. 03. 2019
20. zasedání   06. 05. 2019
21. zasedání   17. 06. 2019
     22. zasedání   09. 09. 2019
23. zasedání   14. 10. 2019
24. zasedání   09. 12. 2019