Záměr na vyhlášení (přehlášení) ZCHÚ - přírodní památky Louky v České Čermné

15. 5. 2020 Autor: Helena Zapletalová

Krajský úřad Královéhradeckého kraje, odbor životního prostředí a zemědělství (dále jen krajský úřad), jako věcně a místně příslušný orgán ochrany přírody dle ust. § 77a odst. 4 písm. g) zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny v platném znění (dále také ZOPK), oznamuje v souladu s ust. § 40 a § 41 ZOPK, možnost se seznámit se záměrem na vyhlášení (přehlášení) zvláště chráněného území, přírodní památky Louky v České Čermné.

Soubory ke stažení