Oznámení o možnost seznámit se s návrhem plánu péče o přírodní památku Rašelina na období 2020-2029

15. 5. 2020 Autor: Helena Zapletalová

Krajský úřad Královéhradeckého kraje, odbor životního prostředí a zemědělství, jako orgán ochrany přírody věcně a místně příslušný podle ust. § 77a odst. 4 písm. e) ZOPK č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů (dále jen ZOPK) oznamuje v souladu s ust. § 38 odst. 3 ZOPK, možnost se seznámit se zpracovaným návrhem plánu péče o zvláště chráněné území, přírodní památky Rašelina na období 2020 - 2029.

Do listinné verze návrhu plánu péče lze nahlédnout po předchozí telefonické dohodě na telefonním čísle 495 817 564 Mgr. Helena Zapletalová na Krajském úřadě Královéhradeckého kraje, se sídlem Pivovarské náměstí 1245, 500 03 Hradec Králové.

Písemné připomínky k plánu péče se doporučuje obci Česká Čermná a vlastníkům dotčených pozemků - předat na krajský úřad v termínu do 12. 06. 2020.

Soubory ke stažení