Rozpočty příspěvkových organizací odvětví školství, zřízených Královéhradeckým krajem, pro rok 2017

28. 4. 2017 Autor: Jan Dvořák

Na základě ustanovení zák. č. 23/2017 Sb., o pravidlech rozpočtové odpovědnosti, a novely zák. č. 250/2000 Sb. příspěvkové organizace školství, zřízené Královéhradeckým krajem, zpracovaly finanční plány výnosů a nákladů, tj. svůj rozpočet pro rok 2017.

Přehled plánovaných výnosů a nákladů pro rok 2017, které byly převzaty z vyhodnocených podkladů jednotlivých subjektů, zveřejňujeme v přiloženém tabulkovém přehledu. Doplněný výsledek hospodaření představuje údaj vázaný k doplňkové činnosti, v hlavní činnosti předpokládáme vyrovnané výsledky hospodaření.

Údaje představují podobu návrhu rozpočtu pro rok 2017 (vazba na §28a, odst. (3) zák. č. 250/2000 Sb., ve znění pozdějších předpisů).

Po projednání a schválení materiálu s údaji o rozpočtu jednotlivých organizací subjekty zajistí zveřejnění těchto údajů na svých webových stránkách (vazba na §28a, odst. (4) zák. č. 250/2000 Sb., ve znění pozdějších předpisů).

Soubory ke stažení