Výběrové řízení na pozici učitele/učitelky primárního cyklu v české sekci Evropské školy Brusel III

25. 1. 2018 Autor: Martin Odl

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy vyhlašuje výběrové řízení na pozici učitele/učitelky v české sekci primárního cyklu Evropské školy Brusel III Bližší informace jsou k dispozici na webové stránce www.msmt.cz pod sekcí: EU a zahraničí/Studium v zahraničí/Evropské školy.

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy (MŠMT) ve spolupráci s Domem zahraniční spolupráce (DZS) vyhlašuje výběrové řízení na pozici

učitele/učitelky primárního cyklu v české sekci Evropské školy Brusel III

od 1. září 2018

Požadavky:

 • předpoklady pro výkon činnosti pedagogického pracovníka podle § 3 zákona č. 563/2004 Sb., ve znění pozdějších předpisů
 • odborná kvalifikace pro učitele prvního stupně základní školy podle § 7 zákona č. 563/2004 Sb., ve znění pozdějších předpisů
 • znalost anglického nebo francouzského jazyka nejméně na úrovni B2 (znalost obou jazyků výhodou)
 • nejméně čtyřletá pedagogická praxe učitele prvního stupně základní školy v ČR
 • specializace, další vzdělávání a praxe v oblasti speciální pedagogiky výhodou
 • specializace, další vzdělávání a praxe v oblasti logopedie výhodou
 • zkušenosti z mezinárodních vzdělávacích projektů či z mezinárodního prostředí výhodou
 • vědomosti o systému Evropských škol (http://www.eursc.eu/)
Náplň práce:
 • výuka žáků v české sekci primárního cyklu Evropské školy Brusel III
Dokumenty, které je nutné doložit:
 • průvodní dopis, v němž bude specifikována motivace k získání místa učitele/učitelky Evropské školy
 • strukturovaný životopis v českém a anglickém/francouzském jazyce
 • ověřené kopie dokladů o nejvyšším dosaženém vzdělání
Další doklady
 • kopie dokladů o jazykových zkouškách, pokud je uchazeč/uchazečka vlastní
 • kopie dokladů o dalším profesním vzdělávání
Zaslané dokumenty MŠMT nevrací.

Od uchazečů/uchazeček pozvaných na ústní pohovor budeme dále požadovat výpis z rejstříku trestů nebo potvrzení o podání žádosti o výpis a prohlášení o bezúhonnosti. Zasláním svého životopisu dává uchazeč/uchazečka souhlas ke zpracování svých osobních dat a jejich uchování v personální databázi. Tento souhlas platí až do jeho odvolání. Současně tím potvrzuje, že osobní údaje uvedené v zaslaném životopise jsou pravdivé a přesné.

Plánovaný nástup: 1. září 2018 (smlouva na 2 roky až 9 let), českým zaměstnavatelem je Dům zahraniční spolupráce (DZS).

Průvodní dopis se strukturovaným životopisem a ostatními doklady prosím zasílejte do 23. února 2018 (rozhoduje razítko pošty) na poštovní adresu:

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ČR

odbor mezinárodních vztahů a EU - Mgr. Marie Suchopárová

Karmelitská 529/5; 118 12 Praha 1;

Kontaktní údaje: (Tel: 234 811 536; E-mail: marie.suchoparova@msmt.cz )