XXII. ročník mezinárodní konference Medicína katastrof v České republice

26. 6. 2019 Autor: Tomáš Šebesta

V areálu hotelového komplexu Harmonie, umístěného v krásném lázeňském prostředí města Luhačovice, se ve dnech 11. - 13. června 2019 konal XXII. ročník mezinárodní konference Medicína katastrof v České republice. Uvedené akce se zúčastnil i pracovník krizového řízení krajského úřadu Královéhradeckého kraje.

Výše uvedenou vzdělávací akci připravila a organizačně zabezpečila společnost EGO Zlín ve spolupráci s Fakultou logistiky a krizového řízení Univerzity Tomáše Bati ve Zlíně, pod záštitou Zlínského kraje, ministerstev zdravotnictví České republiky /ČR/ a Slovenské republiky /SR/, kanceláře WHO v ČR a SR, za podpory Asociace zdravotnických a záchranných služeb /AZZS/, Asociace obranného a bezpečnostního průmyslu, Ministerstva průmyslu a obchodu a Společností krizové připravenosti zdravotnictví ČLS JEP a primárně byla určená pro pracovníky krizového řízení zdravotnických zařízení, krajských úřadů, jednotlivých ministerstev a v neposlední řadě pro zástupce jednotlivých složek Integrovaného záchranného systému /IZS/.

V úvodu všechny zúčastněné přivítal zástupce organizačního výboru konference, starosta města Luhačovic popřál všem příjemnou pracovní atmosféru a příjemný pobyt v lázeňském prostředí a vzhledem k širšímu mezinárodnímu významu a obsazení pronesl zdravici i zástupce Ministerstva zahraničních věcí ČR.

Téma konference ,,Připravenost státu na bezpečnostní hrozby‘‘ bylo zakomponováno do většiny příspěvků a prezentací účastníků a bylo po celou dobu konání rozděleno do čtyřech níže uvedených tematických bloků:

  • 1. Ochrana obyvatelstva při mimořádné události s biologickým, chemickým a radiačním ohrožením
  • 2. Systémové řešení připravenosti na Vysoce nakažlivou nemoc /VNN/ ve zdravotnictví v návaznosti na Typovou činnost STČ 16A/IZS
  • 3. Praktické ukázky – chemická, biologická a radiační hrozba
  • 4. Variabilní blok
Konference se zúčastnili zástupci zahraničních delegací z 10 zemí, z nichž většina v jejím rámci přispěla prostřednictvím svých příspěvků k vysoké profesionální úrovni celé vzdělávací akce.

Vyvrcholením programu konference byl soubor praktický ukázek, ve kterých členové Záchranné zdravotnické služby /ZZS/ a Hasičského záchranného sboru /HZS/ ČR a SR předvedli v úmorném vedru svoji profesionalitu při řešení izolace a transportu osoby s VNN a řešení následků radiační nebo jaderné události. Zejména ukázka ZZS Královéhradeckého kraje snesla velmi přísné měřítko a oceněním z řad přihlížejících účastníků byl velký potlesk a slova uznání.

Společenský večer podtrhl přátelskou atmosféru celé akce a stejně jako odborná část konference byl zorganizován s velkou profesionalitou.

Fotogalerie