XVIII. ročník mezinárodní konference Ochrana obyvatelstva – Nebezpečné látky 2019 - Ostrava

4. 2. 2019 Autor: Tomáš Šebesta

Pracovníci krizového řízení se zúčastnili mezinárodní konference Ochrana obyvatelstva – Nebezpečné látky 2019, jejíž XVIII. ročník se konal ve dnech 30. - 31. 1. 2019 v Aule VŠB-TU Ostrava pod záštitou rektora VŠB – TU Ostrava prof. RNDr. Václava Snášela, CSc., hejtmana Moravskoslezského kraje prof. Ing. Iva Vondráka, CSc. a generálního ředitele Hasičského záchranného sboru ČR genmjr. Ing. Drahoslava Ryby.

Stěžejním průřezovým tématem konference byla Ochrana obyvatelstva v prostředí Průmyslu 4.0 a problematika s tím spojená. Pracovníci krizového řízení měli možnost v průběhu obou dnů vyslechnout velmi zajímavé přednášky a příspěvky z řad domácích i zahraničních odborníků, protínající široké spektrum uvedené bezpečnostní problematiky. Zpestřením byla rovněž návštěva specializovaného pracoviště VŠB-TÚ, Výzkumného energetického centra, spojená s působivým výkladem jejich pracovníků a doplněná praktickými ukázkami a závěrečný společenský večer. Výše uvedená konference byla pro pracovníky oddělení krizového řízení přínosem. Zejména příspěvky vztahující se k řešení aktuálních problémů a situací z pozic jednotlivých složek IZS, v závislosti na technologickém pokroku dnešní doby a v úzké součinnosti s dalšími subjekty zainteresovanými v problematice ochrany obyvatelstva, byly velmi zajímavé.

Fotogalerie