Ukázka pohotovostních zásob Správy státních hmotných rezerv /SSHR/

3. 6. 2019 Autor: Tomáš Šebesta

Správa státních hmotných rezerv ve spolupráci s Ministerstvem vnitra – generálním ředitelstvím hasičského záchranného sboru České republiky připravila dne 29. 5. 2019 pro pracovníky zajišťující úkoly v oblasti hospodářských opatření pro krizové stavy a krizového řízení u krajských úřadů, obecních úřadů obcí s rozšířenou působností a zástupců složek Integrovaného záchranného systému krajů ukázku pohotovostních zásob a techniky Hasičského záchranného sboru České republiky.

Cílem ukázky, konané v prostorách dislokace Záchranného útvaru HZS v Jihlavě, bylo seznámit zástupce výše uvedených složek s pohotovostními zásobami Správy, které Hasičský záchranný sboru ČR jako jejich ochraňovatel využívá při řešení mimořádných událostí, za krizových situací a při odstraňování jejich následků.

V průběhu uvedené a velmi dobře zorganizované akce se účastníci z řad odborných pracovníků v oblasti krizového řízení mohli podrobněji seznámit s aktuálními úkoly a činností Záchranného útvaru HZS a technikou, kterou při své činnosti využívá. V rámci praktických ukázek zaujalo účastníky zejména předvedení dekontaminační linky a speciálního zařízení k odstraňování sutin při vyprošťování zavalených osob.

Fotogalerie