Účast pracovníků krizového řízení kraje na mezinárodní konferenci Krizového řízení a řešení krizových situací - CRISCON 2019

9. 12. 2019 Autor: Tomáš Šebesta

Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně (Fakulta logistiky a krizového řízení – Ústav krizového řízení) pořádala ve dnech 12. – 13. září, ve spolupráci s Ústavem soudního inženýrství Vysokého učení technického v Brně, další ročník mezinárodní konference CRISCON 2019. Vzdělávací a společenská akce proběhla v areálu Fakulty logistiky a krizového řízení UTB Na Studentském náměstí v Uherském Hradišti.

Konference byla rozdělena do 4 sekcí pod názvy:

  • Analýza rizik a environmentální bezpečnost
  • Ochrana obyvatelstva
  • Logistika a doprava
  • Studentská sekce (poster sekce)

V průběhu konference vystoupili se zajímavými příspěvky týkajícími se oblasti krizového řízení přední odborníci z řad akademiků a vysokoškolských pedagogů různých vzdělávacích institucí, představitelé subjektů podílejících se na řešení problematiky krizového řízení v České republice i v zahraničí, zástupci různých institucí státní správy a samosprávy a další hosté.

Organizace a úroveň celé konference byla ve všech oblastech na velmi vysoké profesionální úrovni a účastníci tak mohli získat další cenné poznatky pro svoji činnost v širokém spektru problematiky krizového řízení.

Fotogalerie