Taktické cvičení složek IZS Královéhradeckého kraje ,,VNN 2019‘‘ - FN Hradec Králové 25. 6. 2019

22. 7. 2019 Autor: Tomáš Šebesta

Praktická činnost složek IZS Královéhradeckého kraje v rámci taktického cvičení ,,VNN 2019‘‘ byla zaměřena na nácvik simulovaného transportu pacienta s podezřením na vysoce nakažlivou nemoc (VNN) z infekční kliniky Fakultní nemocnice Hradec Králové na kliniku infekčních, parazitárních a tropických nemocí Nemocnice Na Bulovce v Praze, silami a prostředky Biohazard týmu Zdravotnické záchranné služby Královéhradeckého kraje.

Hlavním cílem cvičení bylo prověření připravenosti a akceschopnosti složek IZS při zvládnutí daného typu mimořádné události, včetně prověrky systému vyrozumění a vzájemné komunikace mezi složkami IZS a jejich součinnost s dotčenými orgány státní správy a samosprávy, zajištění bezpečnosti zasahujících složek na místě zásahu, nácvik správného použití materiálně technického vybavení jednotlivých složek IZS, provádění dekontaminačních prací na místě zásahu a dalších činností vedoucích k bezproblémovému a bezpečnému transportu pacienta na místo konečného určení.

Pracovníci oddělení krizového řízení KÚ Královéhradeckého kraje společně se zástupci jednotlivých cvičících složek a dotčených subjektů pozorně monitorovali konkrétní činnosti jednotlivých složek na místě události, praktickou činnost členů řídícího štábu a velitele zásahu, za využití jejich taktických postupů a dovedností.

Poznatky a zkušenosti získané v průběhu výše uvedeného cvičení budou vyhodnoceny a využity při další přípravě složek IZS a dalších subjektů určených k řešení situace při vzniku tohoto typu mimořádné události.

Fotogalerie