Taktické cvičení složek IZS Královéhradeckého kraje ,,AUTOBUS 2019‘‘

3. 6. 2019 Autor: Tomáš Šebesta

Dne 16. května 2019 proběhlo taktické cvičení složek IZS Královéhradeckého kraje. Cvičení, jehož námětem byla nehoda turistického autobusu s větším počtem zraněných osob, bylo situováno na příjezdovou komunikaci spojující Erlebachovu a Špindlerovu boudu.

Hlavním cílem taktického cvičení bylo prověření plánu plošného pokrytí území Královéhradeckého kraje, katastrálního území Špindlerův Mlýn, se stanovením reálných dojezdových časů jednotlivých zasahujících složek u popsané mimořádné události, dále pak procvičení činnosti jednotlivých záchranných složek na místě samotném.

Pracovníci krizového řízení se aktivně podíleli na přípravě výše uvedené akce, spočívající v logistické přípravě a koordinaci činnosti mezi všemi složkami IZS, které se cvičení zúčastnily. Získané informace a poznatky budou dále oddělením krizového řízení využity při přípravě následných součinnostních akcí složek IZS Královéhradeckého kraje a to jak cvičných, tak při reálném zásahu u vzniklých mimořádných událostí.

Závěrem bychom chtěli poděkovat vedení a personálu Erlebachovy a Špindlerovy boudy za vstřícný přístup a spolupráci při přípravě a v průběhu konání celé akce.

Fotogalerie